Coast Spas Kunskapsbank

Råd för vattenvård

Kemin i ditt spabads vatten behöver kontrolleras regelbundet. Använd kvalitets  produkter för att hålla rätt nivå, inklusive: desinfektionsmedel, pH, total alkalinitet, kalciumhårdhet, metaller och lösta ämnen.

Teststickor kan testa för pH, total alkalinitet, och nivåer desinfektionsmedel med endast en remsa. Att upprätthålla rätt kemikalienivå kommer att göra vattnet gnistrande klart, döda alla  bakterier som kan föröka sig snabbt i ett spabad, skydda ytor från fläckar som orsakas av metaller och skydda utrustning från korrodera.

Det finns 3 viktiga kemiska områden att upprätthålla.

1. Sanatizer nivån - dödar bakterier för att förebygga överföring av sjukdom.

2. Oxidation / chock - tar bort rester och återställer klarhet och komfort.

3. Vatten balans - ger spaanvändaren komfort, ökar vattnets klarhet, desinfektionsmedlets effektivitet och livslängden spaytor och utrustning.

Det finns olika system på marknaden som alla gör jobbet, det viktigaste är att hålla sig till 1 system och följa det enligt manualerna, då uppstår de minsta problemen.