Salt system i Spabad


Saltvatten-system finns i 2 olika varianter men fungerar på samma sätt, genom att producera klor eller bromin genom att låta det cirkulerande vattnet passera en mild elektrisk ström mellan två elektrodplattor, här bildar då den allra renaste formen av klor/ bromin. Salt (natriumklorid eller natriumbromid), sättes till vattnet, och är källan för denna klor/ bromin process.

Detta blir ett "evighetssystem" som fungerar hela tiden. Eftersom det inte finns några tillsatta bindmedel och liknande (som i tabletter eller granulat) så blir inte badvattnet mättat av biprodukter i samma nivå och TDS nivån förblir låg, med följden att du inte behöver byta vatten i spabadet lika ofta.

Enkel justering och lite underhåll med saltsystemet