Coast Spas Kunskapsbank

Vad ska du titta efter - Kvaliteten på konstruktionen

Detta är oftast den delen av ett Spabads inköp som man förstår minst av. Många  tillverkare "sneddar i hörnen" där man tror att konsumenten aldrig märker det i samband med inköpet. Detta inkluderar delar i Spabadet såsom styrkan och stabiliteten på skalet, supportstrukturen, bottenstommen, kabinettet och kvaliteten på elektroniken och de hydrotekniska komponenterna.

Ta skalet som ett exempel, likt lacken på en bil, så kan ytan se likadan ut hos många olika tillverkare. Det är dock stor skillnad i tjocklek på acrylen mellan lågkvalitets och högkvalitetsacryl fastän de ser likadana ut på ytan och är tillverkade av samma leverantör, sedan påverkas det också av  på vilket sätt som man förstärkt och stabiliserat upp skalet, framför allt på de ytor som belastas hårdast, typ där man kliver med fötterna. Ju starkare och tåligare ett skal är, ju mindre blir rörelserna i skalet och ju längre blir livslängden på Spabadet.

EDet är ju faktiskt så att , ALL annan utrustning i ett Spabad, såsom jets, pumpar, elektronik, kontroller, lampor m.m. går att byta ut och serva. Men har du ett dåligt skal eller en undermålig kontruktion så finns det inget att göra när det går sönder.

För att förklara det enkelt, är att ju fler manstimmar och ju mer förstärkningsmaterial som läggs på ett skal, ju mer kostar det att tillverka skalet.

Många tillverkare spara idag in på förstärkningar och support på skalen och "genar i hörnen" i sin skalkonstruktion, bara för att kunna tillverka ett Spabad som ska bli lite billigare att sälja till dig som slutkund - Men en sämre produkt som resultat.

Stöd strukturen för skalen är ett annat sätt att "snedda i hörnen" ett välbyggt och ordentligt förstärkt skal och stödstruktur ger dig många fina år med ditt Spabad, vilket ger dig mycket njutning och lite bekymmer.

Dåligt förstärkta skal och stödstrukturer är tyvärr ett stort ökande problem hos försäkringsbolagen, då de ofta ger vika och spricker även under helt normala förutsättningar.

På Coast Spas så väljer man att göra detta på ett helt annat sätt !

Coast Spas har idag marknadens starkaste skal, förstärkt med 8 till 14 lager av Owens Corning glasfiber, Världens starkaste glasfiber, samt extra support av kraftiga vinkelhjärn i stål på de mest utsatta ställena i badet. Lägg sedan till en av marknadens kraftigaste supportkonstruktion som stöttar badet och ger stabilitet åt kabinettet.

Som tillval har vi idag även en CoastGuard PVC botten som du kan lägga till för en extra trygghet mot yttre påverkan och skadedjur.