Coast Spas  - Kunskapsbank

Välkommen till Coast Spas kunskapsbank. Vi vet att köpa ett nytt spabad kan vara en överväldigande upplevelse och att du behöver rätt information för att göra ett bra köpbeslut.

I menyn till vänster finns ett antal ämnen som Spabads köpare ofta upplever att de kan behöva få mer information om. Vi har försökt att lämna denna information till dig på ett saklig sätt.

Coast Spas Spabad säljs genom ett nätverk av auktoriserade & specialiserade återförsäljare som är tränade och utbildade för att se till att din spabads installation blir rätt utförd, samt hjälpa dig med servicen efter försäljningen, samt med att rekommendera underhålls och vatten vårdsmetoder som garanterar många års bekymmersfri njutning.

Detta avsnitt är endast avsedd för referens och ska inte tolkas som de slutliga instruktioner som du behöver för att kunna installera och underhålla ett säkert, rent, frisk spabad.

Vi rekommenderar starkt att du kontaktar din närmaste auktoriserade återförsäljare för de specifikationer som hänför sig till den spabads modell som du planerar att köpa och installera.

Trots att många av Coast Spas modeller inkluderar vårt Cykloniska Filtrerings System, krävs det att du som Spaägare ser till att vattnet i ditt spabad är helt balanserade för att säkerställa att spabadets  ytor och utrustning skyddas från felbalanserat vatten som kan fräta och skada hela systemet.

Vilket underhållssystem du än väljer till ditt Spabad, så bör det användas i strikt enlighet med anvisningarna på etiketten på förpackningen och professionell rådgivning som tillhandahålls av din auktoriserade återförsäljare.