Vattenbalansen i Spabadet.


Oavsett vilket system man ska använda för sanering av sitt spabad så måste man se till att man har rätt balans på sitt vatten.

Vi rekommenderar att man alltid fyller sitt Spabad genom ett förfilter som monteras på slangen, detta förfilter tar bort eventuella orenheter och biprodukter såsom metaller fosfater m.m.

Låt även vattnet värmas till minst 22 grader C innan du börjar att testa och justera nivåerna.

Har du inte rätt balans, så fungerar inte desinfektions systemet på rätt sätt. Mät och justera därför alltid ALKANITETEN och HÅRDHETEN först innan du gör något annat.

Idealvärde för alkaniteten är  80 - 120 mg/l (ppm)

Idealvärde för hårdheten är 150 - 250 mg/l (ppm)

Steg 2 är att kontrollera och Justera PH värdet, om PH ligger fel så fungerar inte desinfektions kemikalien på rätt sätt och kan även ge frät/korrosions skador på Spabadet som inte täcks av Garantin.  

Idealvärde för PH är 7,2 - 7,6

När du nu har dessa värden under kontroll och med rätta värden kan du gå vidare till den sanatizerprodukt som du valt till ditt Spabad.

OBS! Följ alltid produktens rekommendationer och blanda ej olika system