Isolering - Energi

Vi har den bestämda uppfattningen att, ju mer isolering du har, ju bättre energiegenskaper får du.

Därför så rekommenderar vi alla våra Spabads kunder i Norrland att välja en 2 skikts Full Skum isolering, där vi använder oss av 2 olika densiteter på skummet för att få de allra bästa egenskaperna R-30 i isoleringsvärde. ( Bäst på marknaden)

Full isoleringen stödjer även rörsystemet maximalt och minimerar risken för läckage, samt att det även dämpar ljudet från pumparna.

Coast Spas Ebjuder idag alla 4  isoleringsalternativ som finns på marknaden, FrameLock, Partial Foam, Arctic Pain samt Full Foam. Men vi förordar Full Foam alternativet för våra breddgrader, men det är du som kund som i slutändan bestämmer vad du vill ha. 

Vi rekommenderar även att man uppgraderar baden i NorthWind & Classic serierna med vårt Coast Guard Premium Energi lock på toppen av allt, med de bästa isolerings egenskaperna som går att få idag R-24. Dessa lock sitter som standard på Elite & Luxury serierna.

Locket på ett Spabad är Extra viktigt då Naturens lagar gör att den mesta värmen vill stiga uppåt via avdunstning.

Men i slutändan så är det du som kund som själv väljer vilken lösning du vill ha på din isolering, för hos oss får du själv välja vad du vill ha.

 

Coast Spas  -  Worlds Best Built Spas