Coast Spas Kunskapsbank

Installations steg - Förberedelse av elektricitet

För att du ska ha en möjlighet att använda ditt spabad strax efter leveransen, är det mycket viktigt att den elektriska anslutningen har installerats på ett riktigt sätt.

DETTA ÄR DITT ANSVAR SOM KUND.
 

OBS!  Alla elektriska kopplingar måste installeras av en kvalificerad, behörig elektriker.

KRAV

De flesta spabad idag kopplas in på 2 eller 3 faser med 16 A säkring. 3 faser rekommenderas då fördelning av belastningen mellan faserna blir jämnast.

Ingen annan utrustning ska kopplas in på denna anslutning.

Jordfelsbrytare SKA ALLTID installeras vid elcentral, arbetsbrytare rekommenderas att installeras i närheten, men på behörigt avsånd från spabadet ( minst 5 m )

Se till att använda utomhus kabel med tillräcklig kraftig tråd för att klara av belastningen ( 16A / fas )

Skyddsjordledaren måste kopplas in.

Se till att dra kabeln på ett sådant sätt som gör att skador ej kan uppstå i framtiden.

OBS ! Koppla aldrig på strömmen till ditt spabad förrän du fyllt vatten till rätt nivå.