Coast Spas Kunskapsbank

Installations steg-Förberedelse av underlag

Oavsett var du ska installera ditt nya spabad, är det viktigt att du har en solid grund att sätta det på. Strukturella skador av ett spabad till följd av en felaktig installation eller placering på ett otillräckligt stabilt underlag täcks inte av spabadets garanti.

Om du installerar ditt spabad utomhus är en isolerad och armerad betongplatta på minst 10 cm tjocklek att rekommendera. Se till att armeringen är gjord så att den klarar påfrestningarna av den vikt som ett fyllt spabad får med människor i.  Kalkylera med en belastning på 750 Kg/m2

Spabad kan även installeras på ett trädäck, förutsatt att konstruktionen klarar av att bära upp vikten av ett fyllt spabad med människor i. Kalkylera med en belastning på 750 kg/m2

Om du placerar ditt spabad på marken, även bara tillfälligt, placera stödbrädor under för utjämning av belastningen. Även om du pallar upp badet ordentligt så är det viktigt att snabbt få  badet på ett stabilt underlag, för att undvika framtida problem.

Planerar du att placera ditt spa på sten/betong plattor så ska plattorna vara minst fem cm tjock och minst 30 x 30 cm , helst större för att utjämna lasten. Vad som också är extremt viktigt är att underlaget under stenarna är tillräckligt stabilt, minst 30 cm packat stenmjöl rekommenderas beroende på markens beskaffenhet.

Kom ihåg att spabadets Garanti inte täcker skador som uppkommit på grund av instabilt underlag.

Om du ställer ditt spabad på platta, trädäck eller plattor så är det viktigt att tänka på hur det ser ut runt omkring installationen. Är det mycket gräs, sand, jord, eller annan smuts, så kommer det att följa med in i ditt spabad, vilket kommer att medföra extrajobb för rengöring. ,

Se därför till att ha en ren och smutsfri access till ditt spabad.