Coast Spas Kunskapsbank

Installations steg - Elektrisk installation

Efter att spabadet är placerad på sin slutliga plats kan den elektriska anslutningen göras.

VIKTIGT: Alla elektriska kretsar måste installeras av en kvalificerad, behörig elektriker.

I en spabads leverans ingår inte några kablar för anslutningen till elnätet, utan dessa installeras och dras in i spabadet på anvisad plats och kopplas in i elektronikboxen i spabadet av behörig elektriker..

De rekommenderade platserna för indragning av elkabeln visas i Coast Spas instruktionsbok. Kontrollera dessa innan du borrar något hål. Identifiera det mest fördelaktiga läget för att installera kabeln genom basen, sparkplåt eller genom skåpet.

Oavsett hur kabeln installeras genom märkplåtens eller skåp kommer det att bli nödvändigt att se till att hålet är permanent förseglad med en högkvalitets utomhus silikon.

Detta kommer att säkerställa att oönskade föremål hålls utanför och maximera spabadets energieffektivitet.

OBS! Strömsätt aldrig spabadet innan det är vattenfyllt till rätt nivå