Coast Spas kvalitet är en drivande kraft bakom alla våra Spabad. Coast Spas har en intern överenskommelse att förse alla kunder med leveranser av defekt-fria Spabad. Coast Spas är också bundna till ett program för hela företaget att kontinuerligt jobba mot perfektion. Kvaliteten ska i varje enskilt fall alltid komma före kvantitet.

Coast Spas är en av TRE Spabads tillverkare i Världen som uppfyller den tuffa ISO 9001:2008 certifieringen i hela produktion

Coast Spas vision som tillverkare, är att tillverka Spabad som har en hög kvalitets standard som ska vara känd over hela Världen. Med ett globalt nätverk av drygt 200 återförsäljare, så leder Coast Spas industrin gällande innovationer, design och kvalitet. 

Coast Spas och kvalitén

Kvalitet kommer i många former.

Vacum Formning

Coast Spas formar varje Spabads skal i den allra senaste PLC programmebara datorstyrda dubbelsidiga vacumformen som med  enhet kan ta fram starka, snygga, väldesignade och blåsfria skal.

In-Line kvalitets kontroll

Alla Spabad är kvalitets inspekterade i alla steg av produktionen för att sedan vattentestas för att kontrollera en extra gång att varje moment är väl genomfört

Stål Förstärkningar

Vi förstärker skalen med ett 36 mm vinkeljärn i Stål på alla tryckbelastade delar, för att tillföra extra styrka och hållbarhet

Vattentestning

Varje Spabad är ordentligt vattentestat och går igenom en 89 punkters inspektion före det lämnar Coast Spas fabrik.

Barcol Test

Vi Barcol testar varje Spabads skal för att försäkra oss att hårdheten på glasfibern är minst 25 Barcols före vi släpper skalet vidare in i fabrikens produktionslinje.

Vatten Tömmning

För att förhindra frysning så tvingar vi ut allt vatten som används vid vattentester av rörsystemet och skal genom att blåsa torrt hela systemet med tryckluft.

Alla Spabad från Coast Spas kommer som standard med ett automatiskt Vinter/frysskydd

Jet´s Installationen

Alla jet´s är monterade för hand och inspekterade minst två gånger före vattentestet. Markeringar görs på jethuset och den stora muttern som dras fast för att vara säker på att ingentin har rört sig

Detaljerna

Varje tillbehör är monterat för hand och har sedan genomgått en 74 punkters inspektion innan spabadet packas och emballeras för vidare färd ut till slutkunden