Coast Spas Kunskapsbank

Råd för vattenvård - Cirkulationen

Vattnet i ditt spabad renas endast under cirkulationscykeln, det är därför viktigt att anpassa tiden för cirkulation, till användandet av badet. Det finns flera parametrar som påverkar hur lång tid som vattnet ska cirkulera.

Cirkulationspumpens kapacitet, här är det stor skillnad hur mycket vatten som cikuleras varje minut, en liten 24h cirkulationspump måste gå dygnets alla 24 timmarna för att klara av att rena allt vatten på ett tillfredställande sätt, medan en riktig 2-speed spapump med hög kapacitet att cirkulera vatten klarar sig med 4 - 8 timmar per dag.

Att det sedan är mycket mer Energieffektivt och ekonomiskt att köra pumpen bara några timmar i stället för hela tiden behöver jag kanske inte säga.

Under cirkulationen fastnar de smutspartiklar, hudrester, svett m.m som flyter runt i vattnet i filterpatronen.

Under Cirkulations-cykeln så aktiveras även Ozonatorn om sådan finns installerad, vilken producerar ozone som hjälper till att oxidera de bundna orenheterna i vattnet.

Här finns det inga genvägar att ta, utan för att få ett kristallklart vatten måste antalet liter vatten som passerar genom filtersystemet anpassas till badandet.

Här får du med Coast Spas Hydrocykloniska filtersystemet det effektivaste och energisnålaste systemet på marknaden.