Bromine i Spabadet


Bromine är medlem av den kemiska familjen av halogener, som även omfattar klor. Denna familj av produkter dödar mikroorganismer inklusive bakterier genom att angripa deras cellväggar genom oxidation. De förstör de enzymer och strukturer inom dessa celler, som sedan gör dem ofarliga.
Bromine är idag de mest använda desinfektions medlen för Spabad.

 

Bromine tabletter för spabad lägges ner i en flytande eller fast Bromine Dispenser som är justerbar för att släppa ut rätt dosering.

Fördelar
Bromine Tabletter är ett utmärkt desinfektionsmedel, och är relativt billiga att använda. Det är lätt att övervaka brom nivå med hjälp av Bromine 3-vägs Test Strips för att säkerställa korrekt desinfektions nivå.

Med en flytande dispenser kan bromine användas i praktiskt taget alla spabad. Bromine är överlägsen klor i att när fritt klor kombineras med avfall, så tappar Kloret sin rengöringsd förmåga. Brom däremot kan återaktiveras med OxySpa klorfri chock.

Bromine är heller  inte så känsligt för förändringar av PH värdet som vad Klor är.

 Nackdelar

Även om de flesta människor föredrar den mildare lukten jämfört med klor är bromine inte helt luktfri. Vissa människor kan ha en känslighet för bromine.

Det tenderar att torka huden hos vissa individer. Bromine tappar effekt vid exponering för solljus, det är därför viktigt att lägga på Spa Locket efter bad.

Direkt kontakt kan ge små missfärgning av smycken. Kräver ofta tester och justeringar.
 

Notera

För bästa effektivitet så bör Chock Klor användas vid start för att säkerställa en omedelbar produktion av brom bank. Kräver regelbunden chockande med OxySpa Klorfri Chock för att förnya sig. Bör användas tillsammans med en aktivator för bästa effekt. Jämförbar med kostnaden för andra system. Faktisk kostnad beror på spa storlek och användning mönster. Läs och följ alla riktningar produktmärkning och varningar